2.2 Optredende vervormingen en bewegingen

De keuze voor het oplegsysteem bepaalt welke vervormingen optreden. Het bepalen van de optredende vervormingen kan complex zijn. Constructiekennis is een vereiste om te komen tot een juiste bepaling. De bewegingen in opleggingen (en voegovergangen) worden bepaald door:

– De bewegingsvrijheid vanuit het oplegsysteem zelf;
– Vervormingen van de bovenbouw van het kunstwerk (handboek voegovergangen hoofdstuk 3.3);
– Vervormingen van de onderbouw van het kunstwerk (handboek voegovergangen hoofdstuk 3.4).

Alleen de vervormingen na het aanbrengen van de oplegging zijn van belang.