2.3.1 Inleiding

Bij oplegsystemen met een vast punt en één of meerdere eenzijdig beweegbare opleggingen worden:

  • de horizontale belastingen opgenomen door het vaste punt en de geleidingen;
  • door het aanbrengen van geleidingen de richting van verplaatsingen gestuurd.

In onderstaand figuur is een voorbeeld van een dergelijk oplegschema weergegeven. Binnen het gehele oplegsysteem heeft de vervormingsweerstand van de rubberopleggingen invloed op het vaste punt en de geleidingen. In de figuur is het voorbeeld opgenomen dat de verkorting van een brugdek eenzijdig wordt opgenomen. Hierdoor vervormen de opleggingen op as 2 en ontstaan krachten in het vaste punt.

Oplegsysteem met vast punt en eenzijdig beweegbare oplegging.

 

Bij een dergelijk oplegsysteem dient wel rekening gehouden te worden met de eventueel aanwezige speling in de individuele opleggingen of geleidingen. Deze speling moet als horizontale vervorming in het oplegsysteem opgenomen kunnen worden.

Voorbeeld van speling in een vaste rubberoplegging