2.3.2 Gedrag door rotatie bij het vaste punt

Een vaste oplegging kan een opgelegde verplaatsing veroorzaken voor alle opleggingen in het systeem indien het brugdek een hoekverdraaiing ondergaat ter plaatse van het steunpunt met de vaste oplegging. Zie onderstaand figuur.

“Star lichaamsverplaatsing” van het kunstwerk vanuit vaste oplegging bij hoekverdraaiing.

 

In geval van een beweegbare oplegging ondergaat het brugdek ter plaatse van de steunpunt-as een hoekverdraaiing vanuit de neutrale lijn volgens lijn nr. 2; in geval van een vaste oplegging treedt dezelfde hoekverdraaiing ook op maar nu vanuit de oplegging, waardoor een translatie u// aan het oplegsysteem en de voegovergang wordt opgelegd. Deze verplaatsing heeft een waarde van φ ∙ a, waarbij a de afstand is tussen de neutrale lijn van het brugdek en het momentane rotatiecentrum van de oplegging, in veel gevallen de bovenkant van (het roterende deel van) de oplegging.