2.3.3 Gedrag onder intern opgelegde vervorming (temperatuur, krimp, kruip) bij gekromde dekken

Onderstaand figuur laat drie oplegsystemen zien voor een constructie in een horizontale boogstraal en hun gedrag onder een interne opgelegde vervorming (temperatuur, krimp of kruip).

Vervorming van rijdekken met geleide oplegsystemen onder interne opgelegde vervorming.

 

Bij systeem a zal het rijdek vrij kunnen uitzetten zonder dat dit tot dwangkrachten in de opleggingen zal leiden. Ter plaatse van een voeg aan de rechterzijde zal de verplaatsing zowel in x- als in y-richting plaatsvinden.

Bij systeem b zal het rijdek ook kunnen uitzetten zonder dat dit tot dwangkrachten leidt, echter nu zal het dek ook gaan roteren om het vaste punt. Ter plaatse van de voeg aan de rechterzijde zullen nu alleen verplaatsingen in x-richting plaatsvinden.

Bij systeem c zal het rijdek niet vrij kunnen uitzetten zonder dat dit tot dwangkrachten leidt. Het rijdek kan in tegenstelling tot systeem b niet roteren om het vaste punt. Ter plaatse van de voeg zullen evenals bij systeem b alleen verplaatsingen in x-richting plaatsvinden. Ter plaatse van de opleggingen ontstaan hoge dwangkrachten. Dit systeem wordt daarom niet aanbevolen tenzij de hoge dwangkrachten in het ontwerp worden meegenomen.

 

Opleggingen onder een gekromd viaduct.