2.3.4 Gedrag onder intern opgelegde vervorming (temperatuur, krimp, kruip) bij scheve kruisingshoeken

Het figuur hieronder laat een dek met een scheve kruisingshoek zien. Bij deze dekken is het vervormingsgedrag ter plaatse van de scherpe hoeken afwijkend ten opzichte van de stompe hoeken.

Vrije uitzetting van een scheve plaat onder intern opgelegde verplaatsing.

 

Een dek met een scheve kruisingshoek zal ten gevolge van temperatuurvariaties in lengte en dwarsrichting niet gelijkmatig willen uitzetten. In dit voorbeeld zullen de contouren van het rijdek (dikke zwarte lijn) ten gevolge van temperatuurstijging wijzigen (de rode lijnen, overdreven uitvergroot). Dit voorbeeld laat ook zien dat de voegbewegingen niet voor de gehele voeg gelijk zijn.