2.3.5 Gedrag onder externe horizontale belasting

Het figuur hieronder laat enkele eenvoudige oplegsystemen onder een externe horizontale belasting zien.

Vervorming van rijdekken met geleide oplegsystemen onder externe horizontale belasting.

 

Bij systeem a is een vaste en een eenzijdig beweegbare oplegging in dwarsrichting aanwezig. Horizontale belastingen en ongelijke doorbuiging van de hoofdliggers t.g.v. verticale belasting zullen inklemmingskrachten veroorzaken bij het linker landhoofd en zullen dwangkrachten ontstaan in het rijdek.

Bij systeem b is één vaste oplegging en één alzijdige oplegging aanwezig. Het kunstwerk zal door horizontale belastingen en ongelijke vervormingen van de hoofdliggers (verticale belastingen) enigszins verplaatsen, maar er zullen geen dwangkrachten ontstaan.

Systeem c reageert ten aanzien van de verticale belastingen zoals systeem b, maar door de aanwezigheid van een centraal vasthoudpunt bij het linker steunpunt en een geleiding bij het rechter steunpunt treden geen dwangkrachten en minimale verschuivingen op.