2.3.5 Gedrag onder horizontale temperatuurverschil-belasting

Het figuur hieronder laat enkele eenvoudige oplegsystemen onder een horizontale temperatuurverschil-belasting (door bijvoorbeeld eenzijdig zonnestraling) zien.

Vervorming van rijdekken met geleide oplegsystemen onder externe horizontale belasting.

 

Bij systeem a is een vaste en een eenzijdig beweegbare oplegging in dwarsrichting aanwezig. Een horizontale temperatuurgradiënt zal inklemmingskrachten veroorzaken bij het linker landhoofd en er zullen dwangkrachten ontstaan in het rijdek.

Bij systeem b is één vaste oplegging en één alzijdige oplegging aanwezig. Een horizontale temperatuurgradiënt zal geen inklemmingskrachten veroorzaken en het dek kan vrij krommen en roteren; er zullen geen dwangkrachten ontstaan. Wel treedt er een starlichaamsverplaatsing (translatie van het hele dek) op. Als gevolg van wrijvingskrachten in alle beweegbare opleggingen ontstaat een geconcentreerde reactiekracht in de vaste oplegging.

Systeem c reageert ten aanzien van de verticale belastingen zoals systeem b, maar door de aanwezigheid van een centraal vasthoudpunt bij het linker steunpunt en een geleiding bij het rechter steunpunt treedt er geen star lichaamsverplaatsing op. Er ontstaat ook geen resulterende reactiekracht in de vaste oplegging.