3.1.1 Algemeen

De keuze voor een geschikt type oplegging hangt nauw samen met het gekozen oplegsysteem. Het is daarom van belang om een doordacht oplegsysteem te ontwerpen waarin de opleggingen (en voegovergangen) juist kunnen functioneren. De keus voor een type oplegging kan niet los gezien worden van het oplegsysteem en het toegepaste type voegovergang.

Bij het bepalen van het type opleggingen worden keuzes gemaakt op basis van economische en technische motieven. In sommige gevallen spelen ook esthetische motieven een rol.

De karakteristieken van verschillende oplegsystemen zijn beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 5 wordt het detailontwerp van de verschillende typen opleggingen beschreven.