3.1.2 Economische afwegingen

Rubberopleggingen zijn economisch erg interessant en komen daarom relatief vaak voor. In eerste instantie wordt daarom altijd bekeken of er rubberopleggingen (type B) kunnen worden toegepast in een drijvend oplegsysteem zonder verdere maatregelen.

Opleg-as met rubberopleggingen.

 

Om de volgende redenen is het niet altijd mogelijk om te volstaan met een toepassing van rubberopleggingen type B en moet een ander type oplegging worden gekozen:

  • grote verplaatsingen
  • grote hoekverdraaiingen
  • grote horizontale krachten
  • geringe oplegdruk

Voorbeelden van maatregelen indien rubberopleggingen niet voldoen (zonder kostenindicatie):

  • Uitbreiding van de rubberopleggingen met glijdelementen en/of vasthoudvoorzieningen;
  • Vulkaniseren van rubberoplegging op een te verankeren staalplaat (tegen risico op verschuivingen bij geringe oplegdruk)
  • Toepassen van zijgeleidingen los van de rubberopleggingen
  • Toepassen van mechanische opleggingen (potopleggingen, bolsegment- of cilinderopleggingen).
  • Toepassen van zeer specifieke oplossingen (trek-drukoplegging)