3.1.3 Technische afwegingen

De keuze van het type oplegging is afhankelijk van o.a. de volgende factoren:

  • Beschikbare ruimte in het ontwerp
  • Opgelegde belastingen en vervormingen (verticaal, transversaal, longitudinaal, rotaties)
  • Stijfheden van de onder- en bovenbouw
  • Stabiliteit van de onder- en bovenbouw
  • Lengte van de overspanning
  • Bouwmethode en bouwfasering
  • Vormgeving van de bovenbouw (bijvoorbeeld rechte of gebogen kunstwerken)
  • Toelaatbare dwarsverplaatsing t.p.v. een voegovergang (verkeersbrug).

Bij stalen bruggen spelen niet alleen de grootte van de belastingen en de mogelijkheid tot afdracht naar de brug en de fundatie, maar ook het gedrag (zoals de kans op snelle rotaties) een rol in de keuze.

De keuze van het oplegsysteem en het type opleggingen kan niet uitsluitend op basis van een optimale krachtafdracht en vervorming plaats vinden. De keuze hangt namelijk nauw samen met de keuze van het type voegovergang. Ter plaatse van de voegovergangen moet het kunstwerk, afhankelijk van het gekozen type oplegging, de bewegingen van het kunstwerk kunnen volgen. Als gevolg van het roteren van de opleggingen, zal het overstekende deel van het kunstwerk verticale bewegingen kunnen vertonen die voegovergangen moeten kunnen opnemen. Horizontaal translerende opleggingen kunnen ook verticale hoogteverschillen bij een voegovergang in een wegdek met een langshelling veroorzaken.