3.1.4 Esthetische afwegingen

Opleggingen hebben in hoofdzaak een functionele rol. Dit hoeft echter niet te betekenen dat in het architectonisch ontwerp van een kunstwerk dit detail moet worden gecamoufleerd. Integendeel, we willen de vormgevers juist stimuleren om de opleggingen in hun ontwerpen te beschouwen. Het verleden heeft bewezen dat dit tot mooie resultaten kan leiden. Voorwaarde is om elkaar in een vroeg stadium te informeren over nut en noodzaak van een doordacht oplegsysteem en de wensen en visie vanuit het vormgevingsstandpunt.