3.1.5 Vuistregels en typische kenmerken

Voor de verschillende typen opleggingen zijn vuistregels en typische kenmerken bekend om een globale inschatting te kunnen maken van de afmetingen. Afhankelijk van de combinatie van factoren (oplegdruk, translatie, rotatie) kunnen de in deze tabel opgegeven vuistregels hoger of lager uitvallen. Details over elk type zijn te vinden in hoofdstuk 5.

Bij grotere bruggen zullen de oplegkrachten vaak zo groot zijn dat er potopleggingen of bolsegmentopleggingen moeten worden toegepast. In deze gevallen zijn rubberopleggingen vaak niet mogelijk vanwege de onaanvaardbaar grote afmetingen.

 

Type oplegging Eigenschappen
Rubberopleggingen Verticale gemiddelde oplegdruk max. 15 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie of max. 20 MPa bij een fundamentele belastingcombinatie. Er is minimale oplegdruk nodig bij rubberopleggingen zonder verankeringen, wat nodig is om te voorkomen dat de opleggingen kunnen verschuiven onder invloed van horizontale belastingen en vervormingen.

Beperkte translatie- en rotatiecapaciteit aanwezig.

Relatief lage horizontale en verticale veerstijfheid.

Potopleggingen Verticale oplegdruk max. 35 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie.

Opneembare translaties (horizontale vervormingen) worden geregeld d.m.v. glijdelementen en geleidingen.

Het reactiemoment bij hoekverdraaiing is afhankelijk van de mate van hoekverdraaiing en van de rotatiesnelheid.

Wanneer rotaties plaatsvinden in combinatie met lage verticale oplegkrachten is er kans op gedeeltelijke loskomen (uplift), zeker wanneer een glijdelement wordt toegepast.

Bolsegment-opleggingen Verticale oplegdruk max. 45 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie.

Door combinatie met geleidingen kunnen vaste en enkelzijdig beweegbare opleggingen worden verkregen. Deze opleggingen kunnen probleemloos wat grotere hoekverdraaiingen opnemen.

Het reactiemoment bij een hoekverdraaiing is afhankelijk van de kromtestraal, oplegkracht en wrijving.

Glijdelementen en geleidingen Oplegdruk max. 45 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie.

Glijdelementen en geleidingen kunnen worden toegepast op bovenstaande opleggingen.