3.3 Bereikbaarheid en vervangbaarheid

Opleggingen hebben doorgaans een kortere levensduur dan het kunstwerk zelf en zullen dus een of meerdere keren vervangen worden gedurende de levensduur van de brug of het viaduct. Ook vindt er geregeld inspectie plaats en zo nodig onderhoud. Rijkswaterstaat plant bijvoorbeeld tenminste elke vijf jaar een inspectie. Een logische consequentie is dat de opleggingen toegankelijk moeten zijn voor inspectie en onderhoud. Helaas is dit in de praktijk lang niet altijd het geval.

Een goed ontwerp wordt verkregen door gebruik te maken van de beschikbare standaarddetails. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Oplegging niet te ver vanaf voorzijde landhoofd;
  • Oplegging inbouwen met voldoende hoogte;
  • Toegankelijkheid voor de inspecteur.

 

Voorbeeld van een moeilijk bereikbare oplegging.

 

Voor het vervangen van opleggingen moet het mogelijk zijn om een vijzel te plaatsen. Hiermee dient in het ontwerp rekening gehouden te worden. Tevens hoort er bescherming aanwezig te zijn tegen weersinvloeden die gemakkelijk te verwijderen is bij inspecties.

Voorbeeld van een inspectievoorziening.