3.4 Ontwerp en uitvoering

Ontwerp en uitvoering zijn nauw met elkaar verbonden. Een juiste uitvoering van een oplegging draagt in hoge mate bij aan het juist functioneren en verlengt de levensduur. Onderstaand enkele veelvoorkomende situaties die verder uitgewerkt zijn in hoofdstuk 6:

  • De temperatuur bij montage is meestal niet gelijk aan de gemiddelde temperatuur die in het ontwerp wordt gehanteerd. Het verschil wordt (afhankelijk van het type oplegging) verdisconteerd m.b.v. een voorinstelling die juist bepaald en uitgevoerd moet worden.
  • De bouwfasering kan invloed hebben op de optredende vervormingen in de opleggingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een brugdek in fasen gebouwd wordt waarbij een volgende fase invloed heeft op het reeds verharde deel.
  • In het ontwerp wordt uitgegaan van een correcte aansluiting van de oplegging met onder- en bovenbouw. Dit moet in de uitvoering worden geborgd door juiste onder- en bovensabeling.
  • In oplegsystemen met rubberopleggingen is vaak de wrijvingscapaciteit tussen oplegging en omgeving nodig om de oplegging op z’n plek te houden en om krachten op te kunnen nemen. De uitvoering van de aansluitvlakken bepaalt in hoge mate of dit daadwerkelijk gaat functioneren zoals ontworpen.