4.1 Algemeen

Om een minimaal kwaliteitsniveau te borgen worden aan het te bouwen object eisen gesteld. Met kwaliteit wordt hier onder meer functionaliteit, duurzaamheid, veiligheid en esthetische uitstraling bedoeld. Standaardeisen voor opleggingen zijn gebundeld in normen en richtlijnen. Goede kennis van die normen en richtlijnen is een belangrijke voorwaarde om een object op te leveren dat voldoet aan het minimaal gestelde kwaliteitsniveau. Het voldoen aan de normen en richtlijnen dient tijdens de uitvoering geverifieerd te worden. Het door de opdrachtgever vereiste kwaliteitsniveau moet er onder andere voor zorgen dat noodzakelijk onderhoud tijdens de gebruiksfase tot een minimum beperkt blijft.