4.2 Functionele eisen

Opleggingen, die de verbindingen vormen tussen bovenbouw en onderbouw, hebben als functie het dragen (verticaal en horizontaal) en laten bewegen (transleren en roteren) van kunstwerken in voorgeschreven richtingen.

Bij alle aansluitingen met de hoofdconstructie speelt de detaillering van de hoofddraagconstructie een rol uit oogpunt van de juiste krachtsafdracht, inspecteerbaarheid, onderhoudbaarheid en vervangbaarheid.

Inspectie, onderhoud en vervanging van opleggingen moet kunnen plaatsvinden. Hiervoor zijn geen eisen uitgewerkt in de Eurocode. In de Richtlijnen Ontwerp kunstwerken (ROK) (artikel 6.4) zijn door Rijkswaterstaat daarom eisen gesteld aan de inspecteerbaarheid, onderhoudbaarheid en vervangbaarheid van opleggingen.