5.10.4.1 Glijdmateriaal voor glijdelementen in permanent contact

Meerdere Europese fabrikanten hebben glijdmateriaal ontwikkeld dat een hogere contactdruk kan weerstaan en ook getest is voor grotere ontwikkelde loopwegen. Deze materialen zijn belastbaar tot ongeveer 90 N/mm2 bij de karakteristieke statische belasting. Dit materiaal wordt toegepast met een European Technical Approval, waardoor in combinatie met EN 1337 toch gecertificeerde opleggingen worden ontworpen.

De opleggingen met dit materiaal hebben over het algemeen kleinere afmetingen dan die met PTFE en de verwachting is dat ze een grotere slijtageweg in de praktijk kunnen doorstaan. Wel moet rekening worden gehouden met verhoogde spanningen naar de aansluitende constructies.