5.10.4.2 Glijdmateriaal voor glijdelementen niet permanent in contact (geleidingen)

In de praktijk blijkt DU-A en DU-B snel te slijten bij beweeglijke bruggen. Ook PTFE blijkt een beperkte levensduur te hebben. Meerdere Europese fabrikanten geven ook hier de voorkeur aan het genoemde nieuwe materiaal.