5.4.3 Ontwerp

In essentie is een potoplegging een “vaste” oplegging. Deze kan éénzijdig of alzijdig beweegbaar worden uitgevoerd door het toepassen van een glijdelement en geleidingen.

Belangrijke aspecten bij het ontwerp van de potopleggingen zijn:

  • Draagvermogen
  • Hoekverdraaiingen
  • Reactiemoment
  • Capaciteit van de pot.

Daarbij moet ook aandacht geschonken worden aan:

  • Afdracht van de verticale belasting
  • Combinatie van rotaties met maximale en minimale verticale belasting. De weerstand tegen roteren is afhankelijk van de rotatiesnelheid en de rotatiehoek.
  • Gekozen extrusieafdichting in relatie tot het rotatiegedrag van het kunstwerk.
  • Afdracht van de horizontale belasting (ook de contactvlakken tussen piston en pot). De horizontale belastingen worden afgedragen tussen de piston en de pot.

Het is van belang om de slijtweg van de afdichting te controleren. Ter indicatie zal een stalen afdichting voldoen voor een slijtageweg van 500 m, een bronzen afdichting voor een slijtageweg van 1000 m en een POM- respectievelijk PTFE-grafietafdichting voor een slijtageweg van 2000 m. Slijtage van de anti-extrusieafdichting kan leiden tot uittreden van rubber.