5.5.3.1 Algemeen

Bij het ontwerp van de taatsopleggingen zijn de volgende aspecten van belang:

  • Excentriciteit
  • Wrijvingscoëfficiënten
  • Stijfheid in het verticale vlak van de lijntaats.