5.5.3.2 Ontwerp punttaatsoplegging

Bij een punttaatsoplegging wordt de kracht overgebracht tussen een bolvlak en een holvlak of plat vlak. De formules van Hertz worden gebruikt om de spanningen in de contactvlakken te bepalen. De introductie van de drukbelasting met hoge spanningen vereist ook een minimale randafstand gemeten van de hartlijn van de krachtsoverdracht tot de vrije rand van het materiaal, meestal vooral van toepassing bij de boldelen. Glijden van de contactvlakken veroorzaakt schade.