5.6.1 EN1337-7 Structural bearings, Spherical and cylindrical PTFE bearings

Bol- en cilindersegmentopleggingen zijn opleggingen waar een bol- of een cilindervormig vlak voorzien van een glijdelement, rotaties om alle vrijheidsgraden mogelijk maken of dat bewegingen slechts mogelijk zijn om slechts één vrijheidsgraad. Daarbij ontstaat een gering excentriciteitsmoment door de weerstand in de glijdvlakken. In de EN1337-7 worden de aspecten m.b.t. de bolsegmentopleggingen omschreven.

De volgende typen worden in de norm onderscheiden:

 • Diepe cilinder- of bolsegmentopleggingen met één gekromd glijdvlak
 • Platte cilinder- of bolsegmentopleggingen met één gekromd en één plat glijdvlak.

Daarbij zijn de volgende zaken in de norm vastgelegd:

 • Type indeling
 • Materiaal
 • Ontwerpparameters
 • Ontwerpregels (verticale en horizontale belastingen, belastingafdracht in de gekromde glijdvlakken, stabiliteit, reactiemomenten etc.)
 • Detailleringseisen voor krachtsafdracht, geleiding en gelijkloop
 • Fabricagetoleranties
 • Type tests en afnametests
 • Inspectieaanwijzingen
 • Rapportage in de prestatieverklaring.