5.7.2 Beschrijving

Vasthoud- en geleidingsopleggingen worden hoofdzakelijk toegepast in de bruggenbouw.

Deze groep omvat de volgende soorten:

  • Vasthoudopleggingen die uitsluitend horizontale krachten overbrengen in elke horizontale richting.
  • Geleidingsopleggingen die horizontale krachten overbrengen in één richting en beweging toestaan in de richting loodrecht daarop.
  • Door het toepassen van gedefinieerde spelingen kunnen deze opleggingen ook als begrenzers worden toegepast.