5.7.3 Ontwerp

Het horizontale overdrachtsmechanisme in vasthoudopleggingen en geleidingen werkt net als bij potopleggingen. Door aanwezige kleine speling kan er beweging in de glijdvlakken van de oplegging ontstaan, de glijdelementen dienen te voldoen aan EN 1337-2 zoals beschreven in § 5.10.

Belangrijke aspecten bij het ontwerp zijn:

  • Excentriciteit
  • Wrijvingscoëfficiënt
  • Stijfheid in het verticale vlak van de lijntaats.

Onderstaand figuur laat enkele voorbeelden zien uit EN 1337-8.

Diverse geleidings- en vasthoudopleggingen (bron: EN 1337-8).

 

Voorbeelden