8.2 Glijdelementen

In het handboek wordt verwezen naar diverse literatuur die in onderstaand historisch overzicht is samengevat.

Jaar Titel Uitgever / auteur Document
2011 Mechanisch gedrag van brugopleggingen (van de Dintelhavenbrug) TU Delft 2013 Slijtwegen van brugopleggingen Cement 1304

2011 Mechanisch gedrag van brugopleggingen Final_thesis_Martijn_de_Boer_1344536_28-01-11

1999 Verslag symposium bolsegementglijdopleggingen

ontwikkelingen, onderzoek en innovatie

Rijkswaterstaat  

Verslag Symposium bolsegmentglijdopleggingen

1998 MPA Stuttgart UMHWPE SPFB-1c15062416430

1994 Onderzoeksverslag van het onderzoek van een bolsegmentoplegging van de brug over de Maas bij Heumen Rijkswaterstaat 1994 Artikel Bouwdienst – Hoe wrijvingsarm zijn oude glijopleggingen

1994 Onderzoeksverslag van het onderzoek van een bolsegmentoplegging van de brug over de Maas bij Heumen

1994 Onderzoeksverslag van het onderzoek van een bolsegmentoplegging van de brug over de Maas bij Heumen – tekening

 1985  Rapport onderzoek glijdelementen  Rijkswaterstaat  1985 Rapport onderzoek glijelementen D. Ros