2.3 Ontwerplevensduur

Voegovergangen dienen een voldoende lange levensduur te hebben. Deze dienen (bij Rijkswaterstaat) vanuit het oogpunt LCC en verkeershinder aan te sluiten op de onderhoudscyclus van de wegverharding. Deklagen in autosnelwegen worden om de 10 à 15 jaar vervangen. Onderhoud en vervanging van voegovergangen moet daarop afgestemd worden. Voor kunstwerken met kleine bewegingen (tot circa 30 mm) is het toepassen van verborgen en flexibele voegovergangen een economische oplossing. Op basis van testen en monitoring vanuit de prijsvraag is aangetoond dat een lange levensduur van ten minste 10 jaar in autosnelwegen haalbaar is. Traditionele bitumineuze voegovergangen halen in autosnelwegen deze levensduur niet en mogen daarom daar niet meer toegepast worden.

Voor “harde” voegovergangen is bij nieuwbouw en vervanging door fabrieksmatige vervaardiging een ontwerplevensduur mogelijk van 40 jaar. Bij renovatie van bestaande voegovergangen is, door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder het onderhoud plaatsvindt, een ontwerplevensduur van 25 jaar realistischer.

De minimale eis voor de ontwerplevensduur (zonder onderhoud anders dan reiniging) voor vervangbare rubber/kunststof onderdelen is 15 jaar. Vanuit de praktijk is een grote spreiding in de levensduur van deze onderdelen bekend: 10 tot 25 jaar. Indien voorspanbouten moeten worden gelost voor het vervangen van deze onderdelen, dan kunnen deze niet worden hergebruikt. De vereiste ontwerplevensduur voor deze bouten wordt daarom zekerheidshalve op 25 jaar gesteld.

 

ROK1.3

Voor sommige typen voegovergangen wordt er in de totale levenscyclus van een kunstwerk voor de verankering van uitgegaan dat deze herbruikbaar is. In dat geval dient de verankering (qua vermoeiing) dus ontworpen te worden op de beoogde langere levensduur. Dit is ook in de ROK1.3 § 6.4 aangegeven.

ROK1.3 levensduureis verankering
ROK1.3 levensduureis verankering

Bij ontwerpen op levensduur zijn een aantal aspecten van belang. Dit zijn:

  • weerstand tegen vermoeiing;
  • weerstand tegen slijtage;
  • weerstand tegen aantasting ((electro)chemisch);
  • weerstand tegen veroudering.

 

Bijlagen

pdf RTD1007-2
pdf RTD 1001;2015 Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) versie 1.3