2.7 Instandhouding

Na inbouw van een voegovergang dient een beheer- en onderhoudsplan (B&O-plan) te worden opgesteld voor de beheerfase. Indien van een bestaand object een B&O-plan beschikbaar is dient het beschikbare plan waar nodig te worden geactualiseerd. Bij nieuwbouw maakt dit B&O-plan onderdeel uit van het B&O-plan van het gehele object.

Doel van het B&O-plan is het vastleggen van de aanwijzingen en instructies voor het in stand houden van de voegovergang met vastlegging van de voor het inspecteren en onderhouden relevante gegevens vanuit het ontwerp en de realisatie. Het dient door de beheerder te kunnen worden gebruikt als referentie bij het vaststellen/actualiseren van de maatregelen voor instandhouding en als brondocument voor het inspecteren, onderhouden en kunnen laten analyseren van oorzaken van optredende onverwachte schade.

In tabel 6 van RTD1007-2 zijn specificaties opgenomen voor het B&O-plan. Overdrachtsgegevens (opleverdossier). Naast het beheer- en onderhoudsplan een opleverdossier met overdrachtsgegevens te worden samengesteld. Dit opleverdossier heeft als doel:

  • het aantonen dat aan de gestelde eisen is voldaan;
  • het beschikbaar stellen van voor beheer- en onderhoud relevante documentatie en gegevens.

 

Aandachtspunt

Bij het bepalen van het benodigde onderhoud dienen de onderhoudsactiviteiten van de verharding mee te worden beschouwd. Bij het vervangen van de deklaag of gehele verharding dient ter plaatse van de voegovergang geen schade te ontstaan. Het stalen randprofiel, sinusplaten, de randbalk of niet-zichtbare elementen in een flexibele voegovergang mogen niet beschadigd raken.