2.4.2.5 Afwateringscapaciteit

In verband met het voorkomen van aquaplaning en schade aan het asfalt dienen voegovergangen, wanneer deze een hindernis vormen voor de waterafvoer van de bovenstrooms gelegen (open) deklaag te voorzien in een systeem voor de adequate afvoer van het water. Ter plaatse van afwateringsgoten op het brugdek dient de voegovergang aan te sluiten op deze goot om wateraccumulatie te voorkomen (zie figuur).

 

Wateraccumulatie tegen een voegovergang en correct detail gootconstructie
Wateraccumulatie tegen een voegovergang en correct detail gootconstructie