2.4.2.2 Open ruimten (spleten en gaten) in het wegdek

De  maximale spleetbreedte is afhankelijk van de hoek die de spleet maakt met de rijrichting en het type verkeer.

Maximale spleetbreedte als functie van de kruisingshoek
Maximale spleetbreedte als functie van de kruisingshoek

 

Vingervoegen en enkelvoudige voegovergangen die voorzien zijn geluidreducerende voorzieningen dienen zowel uit oogpunt van comfort als geluid een minimale overlap aanwezig te zijn tussen de uitkragende delen. Van invloed op de minimale overlap zijn:

  • maximale verticale verplaatsingen bij spleten en openingen volgens §5.3.2 van de RTD1007-2
  • maximale niveauverschillen conform §5.3.3 van de RTD1007-2
  • het voldoen aan de geluidseisen volgens §5.4 van de RTD1007-2

Ook beperken eisen op deze aspecten de dynamische effecten van de verkeersbelasting.

Minimale overlap bij maximale voegopening
Minimale overlap bij maximale voegopening