2.4.9 Vervangbaarheid

Bij nieuwbouw en totale vervanging met een resterende levensduur van het kunstwerk groter dan de ontwerplevensduur van de voegovergang, dient er bij het ontwerp rekening mee te worden gehouden te worden dat voegovergangen vervangbaar zijn zonder dat daarbij gedurende de ontwerplevensduur van het kunstwerk ernstige c.q. onherstelbare schade wordt veroorzaakt aan de hoofddraagconstructie. Om deze reden voorziet ROK1.3 in een (nieuwe) eis:

In geval van in de constructie verankerde voegovergangen kan dit o.a. worden bewerkstelligd door een constructie eenvoudig modificeerbaar te ontwerpen waarbij de onderbouw inclusief verankering kan worden hergebruikt/gehandhaafd. Bijvoorbeeld bij enkelvoudige voegen met stalen randprofielen (nieuwbouwmodel, concept 1.2a) kunnen nieuwe randprofielen gelast worden op de bestaande onderbouwconstructie. Voorwaarde is wel dat het gehandhaafde deel van de voegovergang qua vermoeiing is berekend op de ontwerplevensduur van het kunstwerk.

Dit geldt niet voor het renovatiemodel. De randprofielen kunnen wel verwijderd worden, maar om een nieuw randprofiel aan te lassen zal de voegbalk grotendeels gesloopt moeten worden. Dit kan niet zonder de wapening en de schetsplaten te beschadigen. De constructie zal verwijderd moeten worden en de verankering raakt beschadigd en is praktisch gezien niet herbruikbaar. Bij het opnieuw aanbrengen van een voegovergang dient nieuwe wapening aangebracht te worden.

Bij zwaar gewapende betonconstructies is dat praktisch niet haalbaar meer. Om problemen met het inboren te voorkomen, worden in de bouwfase soms sparingen voor het inlijmen van ankers voorgevormd middels de hieronder getoonde silicone instortvoorziening. In de toekomst zal het echter erg lastig zijn de voegovergang te vervangen door een verankerd type.

Bestaande voegovergangen zullen niet altijd eenvoudig te modificeren zijn. In dat geval dienen ze op beheerste wijze gesloopt te worden om grote schade te voorkomen. De wijze waarop dit moet gebeuren dient aangegeven te worden in het B&O-plan.