2.5.1 Inleiding

Voor ieder voegovergang dient een verificatieplan te worden opgesteld op basis waarvan voor iedere gestelde eis wordt aangegeven hoe wordt aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Hiervoor geldt het principe van System Engineering. Het Platform voor Voegovergangen en Opleggingen heeft hiervoor op basis van de RTD1007-2 een standaard verificatieplan ontwikkeld. Om te kunnen aantonen dat voegovergangen voldoen een de gestelde functie-eisen en ontwerplevensduur zijn in hoofdlijnen 3 methoden beschikbaar:

  • Uitvoeren van analyses
  • Uitvoeren van testen
  • Praktijkevaluatie

Binnen Europa bestaat sinds 2013 ook de ETAG032 op basis waarvan een voegovergang als product kan worden geverifieerd en vervolgens gecertificeerd. Een ETAG (European Technical Approval Guideline) is opgesteld onder de Europese Construction Products Directive (CPD). Deze CPR heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de CPR, ofwel Construction Product Regulation. Zoals de naam al zegt, een Europese regelgeving. De huidige CPR accepteert de ETAG’s in de nieuwe Europese regelgeving en kent deze de status EAD toe. Het begrip EAD staat voor European Assesment Document en voorziet in relevante informatie om een product te laten certificeren. Voor voegovergangen die in Nederlandse rijkswegennet worden toegepast, eist Rijkswaterstaat in aanvulling op de ETAG032 aanvullende verificaties conform RTD1007-2.