2.5.5 CE-markering op basis van ETAG032

In de ETAG032 zijn per voegovergangconcept verificatiemethoden uitgewerkt. Vaak zijn dit combinaties van analyses en testen. Met bepaalde uitgangspunten voor belastingen en bewegingen wordt de geschiktheid dan aangetoond en krijgt de voegovergang een European Technical Approval (ETA). Middels zo’n ETA kan worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Wel is het daarbij van belang dat de prestatie-eisen, zoals die zijn vastgelegd in de uitgangspunten van de ETA niet worden onderschreden. Aanvullende verificaties zijn in dat geval noodzakelijk.

Als voorbeeld is in de ETAG032-1 een ontwerplevensduurcategorie opgenomen in art. 2.3.4:

Working Life Categorie volgens ETAG0032
Working Life Categorie volgens ETAG0032

 

Uitgangspunt aantal zware vrachtauto’s

Deze working life categorie volgens ETAG032 heeft als uitgangspunt een aantal zware vrachtauto’s per jaar (N obs ) van 0,5 miljoen/jaar (verkeerscategorie 2 volgens EN 1991-2, tabel NB.5 -4.5). In de RTD1007-2 is voor autosnelwegen in Nederland echter het uitgangspunt voor het aantal zware vrachtauto’s per jaar (Nobs ) minimaal 2,0 miljoen/jaar, dus een factor 4 x zo hoog. Daarnaast zijn de vermoeiingsbelastingmodellen inde ETAG032-1 niet geschikt geacht voor wegen van verkeerscategorie 1. Zowel voor FLM1 ej als FLM2 ej zijn wijzigingen opgenomen in de RTD1007-2. Een aanvullende verificatie is dus noodzakelijk en alleen de ETA levert niet voldoende bewijs.

Het is niet verplicht om voegovergangen met een ETA te leveren. Wel vormen de in de ETAG032 opgenomen verificatiemethoden het algemeen geaccepteerde technisch referentiekader. Indien men een andere bepalingsmethode wil toepassen dient de gelijkwaardigheid hiervan te zijn aangetoond.