3.6 Toetsen aan de eisen

Zodra de verplaatsingen en vervormingen in het kunstwerk zijn bepaald, zal de ontwerper / constructeur de verplaatsingen toetsen aan beschikbare producten. Het toetsen van de verplaatsingen gaat in meerdere stappen.

 

Combinaties

De karakteristieke verplaatsingen van de gespecificeerde belastingen worden conform RTD1007-2 doorgerekend voor een aantal belastinggevallen. De maatgevende combinatie wordt gebruikt voor de keuze van een voegproduct.

  • Hoofdstuk 5.1.7 beschrijft de combinaties van bewegingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS)
  • Hoofdstuk 5.1.8 beschrijft de combinaties van bewegingen in uiterste grenstoestand (ULS)
  • Hoofdstuk 5.1.9 beschrijft de eisen aan de minimale bewegingscapaciteit

Tip: de digitale meerkeuzematrix voegovergangen (voor leden) berekent automatisch de maatgevende combinatie en geeft vervolgens inzicht in geschikte voegproducten. Lees meer op deze pagina over de digitale meerkeuzematrix.

Toetsen van de minimale voegopening

In de BGT

De minimale voegopening dient te voldoen aan de randvoorwaarden van het product. In RTD1007-2 hoofdstuk 5.1.7 wordt een voorwaarde bij de eis gesteld: voor de toets op de minimale voegopening dienen krimp en kruip niet in rekening gebracht te worden om aan de bewegingscapaciteit op de korte termijn te kunnen voldoen.

In de UGT

De minimale voegopening dient te voldoen aan de randvoorwaarden van het product met de volgende nuance: voor de uiterste grenstoestand wordt vereist dat in de onderliggende constructie en in de voegovergang geen opspankrachten optreden die leiden tot bezwijken van de voegovergang en/of schade aan de onderliggende constructie (hoofdstuk 5.1.8).

 

Toetsen van de maximale voegopening

In de BGT

De maximale voegopening wordt in RTD1007-2 hoofdstuk 5.3.1 beschreven en toont met een grafiek de eis in relatie tot verschillende kruisingshoeken.

 

328

 

In de UGT

Voor de UGT stelt RTD1007-2 als grens: de maximale voegopening waarmee in de berekeningen van de mechanische weerstand is rekening gehouden.

 

Toelichting op de UGT

RTD1007-2 (hoofdstuk 5.1.8): de bewegingscapaciteit in de uiterste grenstoestand heeft alleen betrekking op de functie mechanische weerstand. De voegovergang hoeft dus in deze grenstoestand niet aan alle functie-eisen te voldoen. De voegovergang dient bij het bereiken van de grenstoestand en daarna nog wel veilig berijdbaar te blijven, maar mag bijvoorbeeld wel lekkage vertonen.

 

Specificeren geschikt temperatuursbereik

In RTD1007-2 wordt beschreven dat de instelling van een voegovergang gespecificeerd zal worden. Door een keuring op de bouwplaats kan de constructietemperatuur worden vergeleken met het gespecificeerde bereik voor het product. Dit is een zeer relevante toets om zeker te stellen dat het product in staat is om de vereiste prestaties te leveren. Het kan handig zijn om dit op te stellen aan de hand van een controleberekening van de minimale en maximale voegopening die voor kunnen komen als het product bij een bepaalde constructietemperatuur wordt ingebouwd (kolommen in stapjes van 5 graden).

 

Toetsen min. en max. voegopening bij verschillende constructie temperaturen
Toetsen min. en max. voegopening bij verschillende constructie temperaturen

 

Fiets- en voetpaden

Voor fietsverkeer gelden andere eisen die in het eerder getoonde figuur uit RTD1007-2 worden weergegeven met de ononderbroken, rode lijn.

 

Vingervoegen

Bij vingervoegen kan de opening in het verlengde van de vinger groter worden dan de waarden in het figuur. Bij de ontwikkeling van een vingervoeg wordt dus extra gelet op de veiligheid voor verkeer, waaronder motorrijders.

 

Inzicht met de digitale meerkeuzematrix

PVO heeft in de ontwikkeling van de meerkeuzematrix aandacht besteed aan de minimale en maximale voegopening van het product bij de opgegeven belastingen en verplaatsingen. Daarom wordt er naast harde toetsen ook een aantal zachte toetsen uitgevoerd en aan de gebruiker gerapporteerd. De volgende toetsen worden uitgevoerd (blauwe kolommen zijn vier verschillende producten):

 

331

 

Nr. in de afb. Beschrijving in de digitale MKM onder “Resultaten” Toelichting Harde toets (productfilter) of zachte toets (voor inzicht)
1. Max. hoogfrequente voegvergroting door verkeer Op basis van de invoer wordt ook bepaald wat de maximale hoogfrequente belasting op de voegovergangen zal zijn die voortvloeit uit het vermoeiingsmodel. Hoogfrequente bewegingen spelen bij open voegovergangen geen rol, wel bij constructies die de voegopening overbruggen. Wat je ziet in het figuur: de meest linker, blauwe kolom betreft een flexibele voeg waarbij hoogfrequente voegvergroting een rol speelt. De waarde 1,5 staat voor “mm”. Harde toets
2. Max. toelaatbare voegopening product bij 10°C Hierbij wordt berekent wat de maximale voegopening van het product kan bedragen als de constructie wordt ingebouwd bij een constructietemperatuur van 10 graden. Dit is een berekening die de basis vormt voor 3./4. en 5. N.V.T.
3. Bijbehorende kleinste voegopening De kleinste voegopening die onder belasting zal voorkomen indien de voegconstructie bij 10 graden wordt afgesteld op de maximale grootte die geschikt bij deze temperatuur. Zachte toets
4. Bijbehorende (minimale) zijdelingse capaciteit De zijdelingse capaciteit is bij sommige producten het grootst wanneer de voegopening in de rijrichting ook het grootst is. Er wordt dus een beschikbare zijdelingse capaciteit bepaald die verkregen wordt als de voegopening in de rijrichting maximaal wordt gebruikt. Zachte toets (de harde toets vindt ergens anders plaats)
5. Bijbehorende grootste voegopening De grootst voorkomende voegopening die onder belasting kan voorkomen indien de voegconstructie bij 10 graden wordt afgesteld op de maximale grootte die geschikt bij deze temperatuur. Zachte toets
6. Install. obv. minimale voegopening rubber Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat men de minimaal benodigde voegopening neemt voor de praktische kant van het werk; het monteren van het rubberprofiel. De minimale ruimte die nodig is, wordt getoond in het scherm (in dit voorbeeld 35 mm voor de 3 producten in de meest rechtse, blauwe kolommen). Dit is een waarde die de basis vormt voor 7./8. en 9. N.V.T.
7. Bijbehorende kleinste voegopening De kleinste voegopening die onder belasting kan voorkomen indien de voegconstructie bij 10 graden wordt afgesteld op de minimale inbouwruimte voor de rubberprofielen. Zachte toets
8. Bijbehorende (minimale) zijdelingse capaciteit De zijdelingse capaciteit dat het product biedt als de voegopening wordt afgestemd op de minimaal benodigde inbouwruimte voor het rubberprofiel. Zachte toets
9. Bijbehorende grootste voegopening De grootste voegopening die onder belasting kan voorkomen indien de voegconstructie bij 10 graden wordt afgesteld op de minimale inbouwruimte voor de rubberprofielen. Zachte toets