3.5.1 Inleiding

Voor het bepalen van de capaciteit van de voegovergangen en opleggingen dienen de diverse vervormingen gecombineerd te worden. Voor opleggingen vindt dat plaats volgens de combinatieregels die gelden voor de oplegreacties. Deze volgen uit de RTD1012. Voor voegovergangen zijn iets afwijkende combinatieregels gedefinieerd in de RTD1007-2.

Omdat het bij toetsing van vervormingen gaat om bruikbaarheidsgrenstoestanden en niet om uiterste grenstoestanden, ligt het voor de hand om partiële factoren die gelden voor de UGT niet 1:1 toe te passen omdat dit gaat leiden tot voegovergangen en opleggingen met onnodig grote dilatatiecapaciteit.  Het ligt in lijn der verwachting dat de combinatieregels voor voegovergangen en opleggingen in de toekomst samengevoegd gaan worden.

In onderstaande paragrafen wordt alleen ingegaan op de afwijkende combinatieregels voor voegovergangen. In het algemeen zijn er twee combinaties die beschouwd dienen te worden:

  • de karakteristieke combinaties
  • de fundamentele combinatie