3.3.1.1 Translaties als gevolg van rotaties

Omdat de neutrale lijn van zowel de hoofdliggers als de dwarsdragers zich op een afstand boven het draaipunt bevinden leiden de rotaties ook tot translaties ter hoogte van de voegovergang en de opleggingen door de afstand tot aan de neutrale lijn van het brugdek. Zie figuur 3.2. In situatie a is sprake van een vaste oplegging en treden bij rotaties grotere horizontale verplaatsingen ter hoogte van de voegovergangen op dan in situatie b waarbij de oplegging kan bewegen. Dit betreft dus de starlichaamsverplaatsing (zie ook figuur 6.5).
De verticale verplaatsingen als gevolg van de rotaties zijn afhankelijk van de lengte van het overstek “a”.

horizontale en verticale translaties bij rotaties
horizontale en verticale translaties bij rotaties