3.3.1.3 Verticale translaties als gevolg van langs- en dwarshelling

Als de weg onder een helling ligt dan zullen bij optredende horizontale translaties ook verticale translaties worden geïntroduceerd. Onderstaand figuur laat dit zien.

Verticale verplaatsingen van het wegdek ter plaatse van de voegovergang ten gevolge van langshelling van de weg.
Verticale verplaatsingen van het wegdek ter plaatse van de voegovergang ten gevolge van langshelling van de weg.