3.3.1.2 Vervormingen van rubber opleggingen

 

Afhankelijk van het type kunnen in opleggingen bepaalde bewegingen of vervormingen optreden, dit leidt tot translaties in de voeg. De (verticale) indrukking van opleggingen is normaliter verwaarloosbaar klein. De richting en grootte van horizontale bewegingen hangen af van toegepaste geleidingen, glijdplaten of de veerstijfheid van rubberopleggingen. Kenmerkende eigenschappen zijn te vinden in § 3.1.5 van het handboek opleggingen.