3.3.2 Elastische vervormingen door eigen gewicht / voorspanning

Soms spelen elastische vervormingen door eigen  gewichten/of voorspanning een rol bij het ontwerp van de opleggingen. Dat is het geval indien de vervormingen vanuit het eigen gewicht en voorspanning van het brugdek optreden nadat het brugdek reeds op de opleggingen is opgelegd.  Dit is het geval bij:

  1. brugdekken die worden gebouwd op tijdelijke hulpsteunpunten/ondersteuningen.
    Bij het verwijderen daarvan zal het brugdek gaan vervormen, hetgeen leidt tot rotaties ter plaatse van de opleggingen.
  2. in-situ gestorte voorgespannen brugdekken. Hierbij zal het brugdek tijdens het voorspannen elastisch gaan verkorten en door/opbuigen, hetgeen leidt tot rotaties en translaties bij de opleggingen.

Bij een in-situ gestort brugdek kunnen tijdens het voorspannen aanzienlijke verkortingen optreden (0,15-0,45‰) en daarmee bepalend voor de dimensionering van de opleggingen.

De initiële translaties en rotaties ter plaatse van de opleggingen kunnen aanzienlijk zijn en leiden tot opleggingen met een grotere translatie/rotatiecapaciteit dan strikt noodzakelijk voor de veranderlijke belasting.
Ook bevatten de berekende vervormingen soms een relatief grote mate van onzekerheid door  diverse bij het ontwerp onbekende invloeden tijdens de bouw (zettingen, sterkte/stijfheid op moment van belasten, aanwezige werkbelasting etc). Het kan dan raadzaam zijn om tijdelijke opleggingen (dummy’s) toe te passen en de definitieve opleggingen achteraf (na gereedkomen van de hoofddraagconstructie) pas in te bouwen. In dat geval spelen elastische vervormingen vanuit het eigen gewicht/voorspanning geen rol meer bij het ontwerp van deze opleggingen.

Bij in-situ gestorte voorgespannen brugdekken op rubber opleggingen zijn de translaties ter plaatse van de opleggingen na het voorspannen van het brugdek vaak aanzienlijk. Om te voorkomen dat erg hoge opleggingen toegepast moeten worden, worden de opleggingen vaak na het gereedkomen d.m.v. vijzelen tijdelijk ontlast en weer in de oorspronkelijke rechtstand gezet.

Bij geprefabriceerde brugdekken zullen de opleggingen bij de montage vlak ingesteld kunnen worden waardoor geen initiële rotaties en translaties optreden. Bij rubber opleggingen worden de initiële hoekverdraaiingen ten gevolge van de resulterende zeeg en hellingen in het wegdek vooraf geëlimineerd door toepassing van geprefabriceerde schegstukken zodat de opleggingen geen rotaties ondergaan.

Voor voegovergangen zijn de elastische vervormingen ten gevolge van eigen gewicht en voorspanning niet relevant omdat de voegovergangen altijd in de afbouwfase worden aangebracht.