3.3.3 Elastische vervormingen door rustende belasting

Door het aanbrengen van rustende belasting op het brugdek zal het brugdek vervormen. Hierop dienen de opleggingen te worden ontworpen. De rustende belasting bestaat hoofdzakelijk uit de belasting door asfalt en daarnaast door schampkanten, leuningen, etc. De hoekverdraaiingen door de rustende belasting zijn in de regel ondergeschikt aan de hoekverdraaiingen door de verkeersbelasting.

Indien voegovergangen  worden gerealiseerd voorafgaande aan het aanbrengen van de asfaltconstructie, dan is de vervorming van de rustende belasting (ten gevolge van de doorbuiging van de hoofddraagconstructie) ook relevant voor de capaciteit en voorinstelling van de voegovergangen . Stalen nieuwbouw voegovergangen zullen in de regel voorafgaand aan het asfalteren worden aangebracht. Andere typen voegovergangen worden meestal na het aanbrengen van de rustende belasting pas aangebracht, waardoor deze vervormingen niet relevant meer zijn.

In onderstaand figuur zijn ter indicatie de hoekverdraaiingen voor veel voorkomende geprefabriceerde betonnen viaducten/bruggen weergegeven bij een gemiddelde asfaltdikte van 150 mm.

 

Rotaties ten gevolge van aanbrengen rustende belasting bij dekken van prefab betonnen liggers
Rotaties ten gevolge van aanbrengen rustende belasting bij dekken van prefab betonnen liggers