3.3.6.4 Gelijktijdigheid van temperatuursbelastingen

De gelijkmatige temperatuurcomponent (TN) en de temperatuurverschilcomponent (TM ) hoeven niet gelijktijdig maximaal in rekening te worden gebracht. Volgens EN1991-1-5 § 6.1.5 dient de maatgevende van de volgende twee combinaties te worden toegepast:
1)  ΔTM + 0,35 x ΔTN   of
2)  0,75 ΔTM + ΔTN.