3.3.8 Veranderlijke vervormingen door wind (W)

Bij oplegsystemen met een vast punt/geleiding zullen de horizontale windbelastingen een horizontale oplegreactie teweegbrengen. Deze oplegreactie kan leiden tot verplaatsing van het brugdek. Er dient rekening gehouden te worden met speling in de oplegging en met de vervormbaarheid van de onderliggende constructie. Bij drijvende oplegsystemen bestaande uit alleen alzijdig beweegbare rubber opleggingen dient rekening gehouden te worden met vervorming van de rubber opleggingen onder deze belasting. De som van de horizontale veerstijfheid van alle opleggingen in het systeem, tezamen met de eventuele zijdelingse veerstijfheid van de voegovergangen vormt de veerstijfheid van het hele systeem waarmee de verplaatsing uitgerekend kan worden.

In het volgende figuur zijn de verplaatsingen als gevolg van windbelasting geïllustreerd.

 

338

 

De maximale dwarsverplaatsing ontstaat indien de wind haaks op het kunstwerk staat. Volgens de EN1991-1-4 dient in lengterichting maximaal 40% van de windbelasting in rekening te worden gebracht. Hierbij staat de wind onder een hoek van 45 graden.

 

Windbelasting
Windbelasting