4.3.3.1 Inleiding

De RTD1007-2 stelt diverse ontwerpeisen die afgeleid zijn RAMS-aspecten. Alle oplossingen dienen minimaal hieraan te voldoen. In een contract kunnen echter ook nog aanvullende eisen gesteld zijn van uit de (toekomstige) wegbeheerder. Ook kunnen van uit andere (niet technische) contractbepalingen dergelijke eisen door de Opdrachtnemer zelf gegenereerd, bijvoorbeeld als beheersmaatregel voor boetebepalingen bij niet beschikbaarheid gedurende de (langdurige) onderhoudsperiode, zoals bij DBFM-contracten gebruikelijk is.