4.3.4 Stap 4: Oplossingen selecteren

Op basis van een beschouwing van de functionele eisen en de RAMS-eisen zullen snel bepaalde concepten bij voorbaat al afvallen. Van de overige kan een trade-off matrix worden opgesteld waarin de mogelijke oplossingen worden opgenomen met hun prestaties. Een voorbeeld van een trade-off matrix is in de bijlage bij dit blok opgenomen. Deze trade-off kan in eerste instantie op conceptniveau plaatsvinden, maar het is ook mogelijk en soms nuttig om diverse producten binnen 1 bepaald concept met elkaar te gaan vergelijken.

Het is verstandig om ook “twijfelgevallen” mee te nemen, bijvoorbeeld oplossingen die net niet voldoen aan de geluidseisen, of oplossingen waarbij de voegbewegingen nog eens nader beschouwd moeten worden door bijvoorbeeld de invloed van de veerstijfheid van de voegovergang zelf in rekening te brengen.