4.3.5.7 Uitvoeringsrandvoorwaarden

Tenslotte kunnen er vanuit het contract ook randvoorwaarden gelden voor de uitvoering, die het aantal oplossing beperkt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een lange levertijd, beperkte uitvoeringstijd of een gefaseerde uitvoering.

 

Voorbeeld van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden: de versterking van de Hollandse Brug.
Voorbeeld van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden: de versterking van de Hollandse Brug (2008).