4.3.6 Stap 6: Rangschikking oplossingen

Na de eerste selectie op basis van functie-eisen en RAMS-eisen en het toetsen van de maakbaarheid kan de trade-off matrix afgerond worden, waarbij ook de maakbaarheidsaspecten worden gewaardeerd (–,-,+/-,+,++) om onderling vergeleken te worden.  Rangschikking kan dan plaatsvinden op basis van de zwaarstwegende aspecten.