4.3.6 Stap 6: Rangschikking oplossingen en keuze

Na de eerste selectie op basis van functie-eisen, RAMS-eisen, raakvlakeisen, kan de trade-off matrix opgesteld worden om een onderling vergelijking van de oplossingen te gaan maken.
Rangschikking kan dan plaatsvinden op basis van de zwaarstwegende aspecten. Ieder aspect kan naar behoefte worden voorzien van een weegfactor, op basis waarvan een totaalscore kan worden berekend

Op basis van de rangschikking op deze totaalscore kan de beste oplossing gekozen worden voor de objectspecifieke situatie.

Belangrijke aspecten die bij iedere trade-off analyse zouden moeten meewegen zijn:

  • betrouwbaarheid (op alle functies)
  • beschikbaarheid (over de gehele levensduur van het kunstwerk)
  • onderhoudbaarheid (toegespitst op benodigde tijd voor vervanging)
  • veiligheid
  • kosten (over de gehele levensduur van het kunstwerk; LCC)
  • geluidprestaties (afhankelijk van omgeving)

NB: op dit moment voorziet de MKM-tool van het PVO nog niet in een functie waarbij op basis van weegfactoren een totaalscore kan worden bepaald. Dit wordt voorzien als activiteit voor 2020.
Ook zijn nog geen kengetallen/waardering t.a.v kosten/LCC en onderhoudbaarheid beschikbaar. Deze zullen in de loop van 2020 worden ontwikkeld.