4.2.2 RTD1007-1 Meerkeuzematrix

Het Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) 1007-1 ‘Meerkeuzematrix Voegovergangen’ is een handreiking (géén norm) voor het kiezen van een geschikt voegovergangconcept in objectspecifieke situaties. Tevens bied het document uitgebreide informatie voor de beheersing van de kwaliteit en de risico’s in ontwerp-, uitvoering- en beheerfase.

Vergelijking van enerzijds informatie van de gegeven object- en contractspecifieke situatie met anderzijds de informatie uit de Meerkeuzematrix leidt tot de meest geschikte voegovergangconcepten in die specifieke situatie. Bij meerdere geschikte concepten zullen financiële afwegingen (LCC) en planningstechnische afwegingen uiteindelijk leiden tot de keuze van het meest gewenste concept.

Op hoofdlijnen bestaat dit document uit de volgende drie onderdelen:

  1. Meerkeuzematrix
  2. Checklist
  3. Factsheets

Let op: de RTD 1007-1 “Meerkeuzematrix Voegovergangen” moet conform de richtlijnen van RWS worden gebruikt in samenhang met RTD 1007-2 ‘Eisen voor Voegovergangen’ en RTD 1007-3 ‘Geluideisen voor voegovergangen’.