4.2.3 De Digitale Meerkeuzematrix

Waarom de Digitale Meerkeuzematrix?

De keuze voor een voegproduct is afhankelijk van allerlei factoren. In eerste instantie heeft Rijkswaterstaat de RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen ontwikkeld om toegang te krijgen tot specialistische informatie voor alle bekende voegconcepten. In de jaren erna is een groeiende behoefte aan inzicht in bedrijfszekere producten gesignaleerd. Op tal van projecten heeft het specialistische onderdeel voor stagnatie gezorgd omdat er bij producttoetsen onvolkomenheden zijn geconstateerd. Dit komt niet alleen door het ontbreken van juiste kennis maar eveneens door de snelle doorontwikkeling van richtlijnen zoals de NBD00400 en RTD1007-2. Geluidseisen hebben het onderwerp niet veel eenvoudiger gemaakt. Met een digitale Meerkeuzematrix kunnen nu belastingcombinaties automatisch worden berekend, maar ook de geluidseisen. En het resultaat is een overzicht met geschikte producten. PVO beoogt met de digitale Meerkeuzematrix een hulpmiddel aan te bieden waarmee de keuze voor een geschikt voegproduct eenvoudiger wordt gemaakt, en meer zekerheid biedt.

 

Voor wie is de digitale Meerkeuzematrix (MKM)?

De digitale MKM is een hulpmiddel dat logischerwijs goed functioneert indien de juiste invoer wordt gegeven. Omdat de MKM zowel gegevens vraagt over het vervormingsgedrag van een kunstwerk en daarbij optredende verplaatsingen, is het een hulpmiddel dat met name door constructeurs en ervaren werkvoorbereiders gebruikt zal worden. Maar ook in een adviserende of toetsende rol kan de digitale MKM een rol spelen in de beoordeling van een productkeuze. De MKM wordt dus ook gebruikt door adviseurs van Rijkswaterstaat of adviesbureaus, waaronder de TIS-gecertificeerde bureaus.

 

Wat doet de digitale Meerkeuzematrix?

De digitale MKM voert voor u op basis van project- en objectinformatie belangrijke controles uit, waarna u een overzicht van toepasbare producten gepresenteerd krijgt. De MKM:

  • Onderscheidt geschikte en ongeschikte producten op basis van contractdocumenten, object specifieke randvoorwaarden en levensduureisen.
  • Voorziet in toelichting bij input van gegevens, zodat de gebruiker meer leert over de invloed van bepaalde aspecten.
  • Bepaalt automatisch de geluidseis voor voegovergangen in een specifieke situatie.
  • Selecteert de producten die voldoen aan deze geluidseis (en toont ook de ongeschikte producten met een toelichting waarom deze als ongeschikt zijn aangemerkt).
  • Rekent maatgevende verplaatsingen door op basis van karakteristieke verplaatsingen en ingevoerde kruisingshoeken.
  • Bepaalt de maatgevende belastingcombinatie volgens de RTD1007-2.
  • Genereert een rapportage met invoer, berekende verplaatsingen, geschikte producten en resterende aandachtspunten.
  • Geeft inzicht in de validatiewijze van verschillende producten, variërend van de eigen verklaring, de acceptatiebrief van Rijkswaterstaat tot externe validatie door technische beoordelingsinstanties (zoals een ETA).

 

Status van producten in de Meerkeuzematrix

De digitale Meerkeuzematrix voegovergangen maakt gebruik van een database met bekende voegproducten. Omdat deze ontwikkeling tot stand is gekomen in een periode waarbij er contracten bekend zijn met ofwel de NBD00400 dan wel de RTD1007-2 (eisen voor voegovergangen) heeft PVO voor beide contractdocumenten iets voorzien in de digitale MKM. De bekende producten op basis van NBD00400 zijn voor verschillende leveranciers aan de database toegevoegd waarbij feitelijk de productinformatie is gebruikt die op dat moment bij Rijkswaterstaat bekend was.

De RTD1007-2 vraagt wat meer informatie over de prestaties van een voegproduct dus alle voegproducten worden per stuk opnieuw beoordeeld in het licht van de RTD1007-2. Wanneer Rijkswaterstaat het productdossier heeft beoordeeld en alle vereiste prestaties volgens RTD1007-2 zijn aangetoond, wordt het product toegevoegd aan de MKM database waarbij de beoordeling status vermeld wordt. Een aantal producten in de digitale MKM zijn dus gevalideerde producten. Als output van de digitale MKM worden factsheets van de geschikte producten aangeboden waarin eveneens te herleiden is aan welke richtlijn het product is getoetst, hoe de beoordeling heeft plaatgevonden.

Status variaties in de Digitale Meerkeuzematrix
Status 0 Prestaties op basis van leverancierseigen verklaring
Status 1 Prestaties gevalideerd door Rijkswaterstaat
Status 2 Prestaties gevalideerd door externe, deskundige partij

 

Aandachtspunt: Toepassing van de digitale MKM betekent niet dat het integraal ontwerp van voegovergangen in een specifiek object overbodig is. De producten zijn gevalideerd met bepaalde uitgangspunten ten aanzien van de verbinding met het kunstwerk. Met name voor nieuwbouw ontbreekt het vaak aan een integraal ontwerp waarbij de wapening in het kunstwerk goed is beschouwd.

 

Beheer

Het beheer van de digitale MKM geschiedt binnen PVO door Frank van Beek, die als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat de producten beoordeeld.

 

Relatie met RTD1007-1

Het gebruik van de Digitale MKM in combinatie met het online handboek zal mogelijk gaan leiden tot het vervallen van RTD1007-1 als onderdeel van de reeks documenten voor voegovergangen. Voorlopig is de digitale MKM een hulpmiddel dat als verlengstuk van de RTD1007-reeks gebruikt kan worden. De digitale MKM is echter geen verplichting. Het moet gebruikt worden ter ondersteuning van het keuzeproces.