4.2.5 Factsheets

Om de keuze voor de juiste voegovergang mogelijk te maken geeft de RTD 1007–1 informatie over alle typen voegovergangen (“voegovergangconcepten”) die in Nederland zijn toegepast en waar gebruikservaringen van bekend zijn. Per concept is steeds één factsheet opgenomen. In de factsheet is alle relevante informatie van dat concept samengebracht zoals de productfamilie, de zes Functionele Eisen en de vier RAMS-aspecten. De set met Factsheets is opgenomen in bijlage 4 van de RTD1007-2.

Tevens zijn voor de volledigheid ook concepten opgenomen waar in Nederland voor zover bekend nog geen ervaringen mee zijn opgedaan. Deze concepten zijn als zodanig herkenbaar door het ontbreken van gegevens over de bewezen prestaties; slechts beperkte leverancierseigen (niet gevalideerde) informatie is opgenomen.  Met het in de tijd beschikbaar komen van betrouwbare (internationale) ervaringen ten aanzien van deze concepten, worden deze factsheets in volgende versies verder uitgebreid.