4.2.1 Wat is de Meerkeuzematrix?

De Meerkeuzematrix

De Meerkeuzematrix is feitelijk een tabel met informatie over voegconcepten, maar tegelijk ook de naam van het overkoepelende Rijkstechnisch document, RTD1007-1. Dit document bevat -naast de tabel- allerhande informatie over alle verschillende voegovergangconcepten in Nederland. Voor elk concept is aangegeven hoe deze scoort op de in Hoofdstuk 2 behandelde Functionele Eisen, RAMS-aspecten en onderliggende aspecten.  Met andere woorden: de Meerkeuzematrix geeft de prestatiebeoordelingsniveaus weer aan de hand van de functies (Functionele Eisen) en de kwaliteit (RAMS-aspecten) van de voegovergangconcepten die Rijkswaterstaat onderscheidt.  Deze is opgenomen in bijlage 1 van RTD1007-1.

 

Prestaties uitgedrukt in getallen

Bij de prestatiebeoordeling in de Meerkeuzematrix worden zowel getallen als tekens gebruikt. Met getallen wordt bijvoorbeeld de functionele eis ‘bewegingsvrijheid’ aangegeven. Met tekens (–. -. +. ++) wordt bijvoorbeeld de prestatie aangegeven m.b.t. het RAMS-aspect ‘Waterdichtheid’. De getallen vertegenwoordigen prestaties per voegovergangconcept en onderliggende aspecten bij ‘Functies voegovergangen’ en ‘Kwaliteit (RAMS)’. Het betreft prestaties in het licht van de volgende aspecten:

  • Functionele Eis 1: ‘Bewegingsvrijheid’ en ‘Kruisingshoek’
  • Functionele Eis 5: ‘Geluidlabelwaarde’ (zie ook Hoofdstuk 4)
  • ‘Levensduur’ (als onderliggend aspect bij het RAMS-aspect ‘Betrouwbaarheid’).

De getallen in de kolommen bewegingsvrijheid, kruisingshoek en GLW (geluidslabelwaarde) zijn verstrekt door leveranciers, ontleend aan brochures, het resultaat van onderzoek, testen en of praktijkervaring. De getallen in de kolom levensduur zijn eveneens verstrekt door leveranciers, ontleend aan constructieve analyses of het resultaat van praktijkervaring.

 

Digitale Meerkeuzematrix (voor leden)

In 2015 heeft PVO aanvullend de Digitale Meerkeuzematrix gelanceerd, een webbased applicatie dat in de huidige tijd een praktisch hulpmiddel is om tot de juiste keuze voor het voegproduct te komen. De applicatie maakt gebruik van producten met eigenschappen die door Rijkswatertstaat zijn gevalideerd en opgenomen in de MKM database. Hiermee kunt u per situatie beoordelen welke unieke producten toepasbaar zijn.