5.1.3 Indeling typen Nosing Joints

De voegovergangfamilie “Nosing Joints” bestaat uit een breed spectrum aan voegovergangconcepten, met als kenmerk de aanwezigheid van 1 doorgaande voegspleet met een rubberen afdichtingsprofiel. Het betreft familie 1 uit de RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen (MKM).

De concepten onderscheiden zich van elkaar door bepaalde kenmerken:

 

Toepassing (stalen) randprofiel

De meeste types zijn voorzien van een stalen randprofiel die de overgang vormt naar de voegspleet. Dit betreft concept 1.1 t/m 1.4 uit de MKM. Er bestaan ook types zonder randprofiel (concept 1.5 uit de MKM). Hierbij wordt een vullend rubberprofiel toegepast.

Toepassing voegbalk

Veel types bevatten een voegbalk waarin het randprofiel is verankerd. Er bestaan ook concepten waarbij geen voegbalk in het wegoppervlak aanwezig is, maar waarbij de verankering van het randprofiel onder de wegverharding wordt gerealiseerd (type 1.2a uit de MKM).

Type verankering

  • een ingestorte (lus)verankering (1.1, 1.2a)
  • ingelijmde of ingestorte wapeningsstekken (1.2b, 1.3a, 1.5)
  • voorspanankers (1.3b)
  • ankerloos, op aanhechting d.m.v. polymeerbeton (type 1.4).

Toepassing van geluidsreducerende voorzieningen; sinusplaten.

In de factsheets van deze RTD is meer informatie te vinden over de prestaties van de diverse verschillende typen. In onderstaande tabel is een overzicht van de concepten gegeven.

 

179