5.1.3.2 Modificaties

Uit oogpunt van kostenbesparing of voorkomen van sloopschade kan het dan interessant zijn de voegovergangen te modificeren in plaats van volledig te vervangen. In de jaren 90 zijn veelvuldig modificaties toegepast. Uit inspectierapporten blijkt veel van deze modificaties nog goed functioneren.   Het modificeren zou in ieder geval altijd als optie meegenomen moeten worden bij het maken van een keuze.

 

Voordelen modificatie

  • Voorkomen sloopschade onderliggende constructie
  • Economisch aantrekkelijk
  • Duurzame oplossing (durability + sustainability)

 

Nadelen modificatie

  • Aantoonbaarheid (rest)levensduur rijrooster
  • Laswerk in situ -> conservering ook in situ
  • Geen geluidsreductie mogeljk

 

Aandachtspunten

  • Voldoende tijd voor inspectie/onderzoek naar de mate van aantasting en sponningbreedte, ontwerp en voorbereiding van de modificatie;
  • Staalconservering: na het inlassen van de klauwprofielen dienen deze in het werk geconserveerd te worden, wat praktisch gezien complicaties oplevert voor een kwalitatief goed resultaat. Het toepassen van hybride (RVS) klauwprofielen kan hier mogelijk een goede oplossing zijn.
  • Voorkomen spleetcorrosie: ingelaste klauwprofielen kunnen alleen aan de bovenzijde (doorgaand) afgelast worden. De naad aan de onderzijde dient d.m.v. een elastische kit afgedicht te worden
  • Krachtsafdracht: de belasting op het ingelaste randprofiel moet worden overgebracht op het rijrooster. Klauwprofielen kunnen in het werk alleen aan de bovenzijde goed gelast worden. Theoretisch kan zo’n las nog wel worden “goedgerekend”. In de praktijk is al meerdere malen gebleken dat alleen het toepassen van zo’n las niet voldoende vermoeiingssterkte oplevert en dat het randprofiel los komt. Dit heeft o.a. te maken met het kromtrekken tijdens het aflassen, waardoor een spleet ontstaat onder de las, waardoor de las naast dwarskracht ook wordt belast op buiging. Daarom dient een klauwprofiel altijd te worden afgesteund op de onderliggende constructie.

 

Gemodificeerde EGV met onvoldoende ondersteuning randprofiel
Gemodificeerde EGV met onvoldoende ondersteuning randprofiel

 

Als om bepaalde redenen toch besloten moet worden de voegovergang niet te modificeren maar geheel te vervangen dan dient zorgvuldig te werk worden gegaan om de sloopschade aan de onderliggende constructie te beperken of te voorkomen. Dit is een arbeidsintensief proces.

 

Voorbeelden van modificaties zonder overlaging

Als de rijroosters nog in goede conditie zijn en waterdichtheid door genoemde oorzaken niet meer opgelost kan worden door vervanging met originele onderdelen, dan kunnen rijroosters vaak gemodificeerd worden tot voegovergangen met ACME-profielen of klauwprofielen. Voor die laatste bestaan speciale smalle klauwprofielen bijv Maurer C-profiel (22 mm breed) en RW SF30U (25 mm breed).  Door de vaak brede rubberpakketten en doordat opgetreden krimp/kruip is opgetreden ontstaat meestal voldoende ruimte om een (versmald) klauwprofiel in te lassen. Eventueel kunnen strippen worden toegepast om de sponning op de gewenste breedte te brengen.

In onderstaande figuren zijn diverse voorbeelden van modificatie gegeven, waarmee in de praktijk goede ervaringen zijn opgedaan.

 

 

190

191

192

193

194

 

Voorbeelden van modificaties met overlaging asfalt

Veel kunstwerken van Rijkswaterstaat worden overlaagd met ZOAB. Ter plaatse van de bestaande rijroosters levert dit een dwangpunt op. Vaak is het mogelijk rijroosters te modificeren tot verhoogde profielen.

 

195

196

197

Meer informatie

Modificaties voorbeelden EGV /RUB (C1.1a)

Modificaties Maurer D60 (C1.1b)

Modificatie voorbeelden Spanstaal